Engangskopper, mundbind, cigaretskodder og plastflasker. Det er nogle af de ting, der ind imellem desværre ender i havet, når vi mennesker opholder os nær kysten eller er på sejltur.

Men takket være nye havskraldespande på bl.a. Helsingør Nordhavn og Tuborg Havn, ender tonsvis af havaffald nu i stedet i skraldespanden. De smarte havskraldespande fungerer som en vandstøvsuger, der bevæger sig rundt og opsamler alt det skrald, der flyder rundt på vandoverfladen. På Helsingør Nordhavn er der indgået et samarbejde med Øresundsakvariet, der bruger det indsamlede affald til at sætte fokus på havaffald og forurening over for besøgende.

Havskraldespandene er blot ét af mange eksempler på bæredygtige og miljørigtige løsninger, man kan møde i en havn, der ligesom Tuborg og Helsingør Nordhavn har hejst det Blå Flag. For som Blå Flag havn forpligter havnen sig på at implementere nye, bæredygtige tiltag hvert år og er således med på vejen mod en mere bæredygtig fremtid.

Blå Flag sikrer bæredygtige lystbådehavne

Blå Flag er en international miljømærkeordning, som synliggør strande og havne med høj kvalitet og viser, at der her ydes en særlig indsats for vores fælles hav- og kystmiljø. Beskyttelsen af det marine miljø er det, der binder Blå Flag sammen på tværs af lystbådehavne, både og strande.

Det Blå Flag er et kvalitetsstempel, der garanterer miljøvenlige lystbådehavne med et højt niveau af service og kvalitet på lystbådehavn. Derfor skal havnen leve op til en række krav for at få tildelt flaget. Blandt andet skal sikkerheden være i orden, der skal være gode faciliteter til havnens gæster, og det er en forpligtelse, at havnen værner om det maritime miljø og arbejder målrettet på at blive så bæredygtig som mulig.

Det sidste eksempelvis med en havskraldespand, men også i forhold til den daglige drift med f.eks. energirigtig belysning, affaldssortering og vandsparetiltag, eller når det kommer til valg af materialer til nye bådebroer og bygninger. Desuden skal der på havnen være formidling og aktiviteter omkring natur, miljø og bæredygtighed.

Blå Flag i markedsføringen

Blå Flag er en international mærkningsordning, der er udbredt over hele verden, og mange udenlandske sejlere kender Blå Flag fra deres hjemland og ved, at blå flag havne går foran, når det gælder bæredygtighed, at der er styr på sikkerheden, og der er gode faciliteter på Blå Flag havne.

Der er flere og flere sejlere, der går op i bæredygtighed, og det at passe på det marine miljø, og derfor er det også et godt konkurrenceparameter at brande sig på. Det samme gælder i forhold til havnens øvrige publikum og lokalsamfundet.

Da Helsingør Nordhavn i sin tid fik tildelt det Blå Flag var det et gensidigt initiativ mellem havnen og Helsingør Kommune. ”Blå Flag-programmet spiller godt ind i Helsingør Kommunes 2030-vision om et renere havmiljø i Øresund. Derudover er det Blå Flag noget, som mange genkender, og er på den måde med til at tiltrække turister til havneområdet”, fortæller Lisa Groth, der er biolog i Helsingør Kommune og ansvarlig for den administrative drift af Blå Flag i kommunen.

Helsingør Nordhavn er heldige at være nabo til Øresundsakvariet, som står for at afholde natur og miljø aktiviteter i løbet af sæsonen. I samarbejde har de fået etableret Vandlaboratoriet, hvor man året rundt kan opleve Øresunds dyre- og planteliv og fange fisk og krabber. Jan Christensen, der er havnemester på Helsingør Havne, oplever i høj grad, at aktiviteterne på havnen tiltrækker mange mennesker, særligt børnefamilier. Han opfordrer andre havne til at følge deres model og indgå et samarbejde med det lokale naturcenter, hvis havnen ikke selv har ressourcer til at stå for formidling og aktiviteter.


Fakta

Mærkningsordningen ejes af organisationen Foundation for Environmental Education, og drives i Danmark af Friluftsrådet.  Alle lystbådehavne, som opfylder Blå Flag kriterierne inden for vandkvalitet, sikkerhed, information, miljø og faciliteter kan modtage det Blå Flag. Flaget tildeles for et år ad gangen og skal godkendes af både en dansk og international jury.

Hvad koster det?

Man betaler et årligt kontingent pr. havn.

Blå Flag kontingent for havn ved 1-5 lokationer: 7000 kr. pr. Blå Flag

  • Blå Flag kontingent for havn ved 6 lokationer eller flere: 6000 kr. pr. Blå Flag
  • Hvis en eller flere havne er kommunalt drevet, tæller de med i kommunens samlede regnskab over antal Blå Flag i kommunen.

Læs mere på https://friluftsraadet.dk/oplev-blaa-flag/blaa-flag-havne 

Besøg Blå Flags profil