Assens Marina fik medhold i sag om autocampere

OPDATERING: (rettelse til navn på afsender af klage i artiklen)

Planklagenævnet: Parkering med autocamper i lystbådehavne er ikke camping! 

Se rettelse nederst, om forkert navn på afsender af klage, i den artikeludgave, der blev bragt i september nummeret af vores medlemsblad.

For et år siden klagede Camping Outdoor Danmark til klagenævnet over Assens Kommunes tilladelse til, at Assens Marina kunne reservere parkeringsareal til autocampere og tilbyde havnens faciliteter mod betaling. Den lokale campingplads ville gerne have den forretning.

Afgørelsen er entydig
Men Planklagenævnets afgørelse er klar: ”Planklagenævnet finder ikke, at den etablerede autocamperplads er omfattet af Campingreglementet”.
Den entydige afgørelse er en stor hjælp til de mange lystbådehavne, der har reserverede P-pladser til autocampere, eller som overvejer dette tilbud.

Planklagenævnet offentliggør ikke enkeltafgørelser, da de kan indeholde personfølsomme oplysninger. FLID er i besiddelse af afgørelsen.

RETTELSE: Artiklen ovenfor blev også bragt i Havnemagasinet FLID & FAKTA – september 2021, og her sneg der sig desværre en fejl ind. 

I forbindelse med ovenstående artikel “Assens Marina fik medhold i sag om autocampere”, i medlemsbladet september 2021, fik vi indledningsvist skrevet, at: “For et år siden klagede Outdoor Camping Denmark til klagenævnet…”. Her fik vi desværre sat forkert navn på afsenderen af klagen.

Dem, der klagede, var Camping Outdoor Danmark, som er en interesseorganisation og repræsenterer de danske campingpladser. Outdoor-Camping, som vi fejlagtigt kom til at skrive, er derimod Danmarks onlinemedie om udeliv, som har til formål at inspirere danskerne til et mere aktivt ude- og friluftsliv. Outdoor-Camping er et uafhængigt og privatdrevet medie, som ingen part har i sagen. FLID beklager fejlen.

Billedtekst: Parkering med autocamper reguleres efter vejloven og ikke efter Sommerhusloven eller Campingreglementet. Foto: Tom Elmer Christensen