Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)
c/o Voxeværket
Havnevej 1, 1. sal
4000 Roskilde

Tlf.:  4345 4360
E-mail: info@flidhavne.dk

FLID’s sekretariat:

Jesper Højenvang
Direktør

Henvendelser vedr. projekter, medlemsspørgsmål, sagsbehandling, miljø- og klapsager, kollektive forsikringer og FLIDs konsulenttjeneste (myndighedsansøgninger, visionsarbejde, havneudvikling m.m.), kurser, seminarer samt havnemesse.
Hovednummer: 4345 4360 / mobil: 3052 8738
E-mail: jesper@flidhavne.dk

Merete Ettrup
Kommunikations- og webansvarlig. Redaktør for Havnemagasinet FLID & FAKTA 

Henvendelser om www.flidhavne.dk og www.havneguide.dk, sociale medier, nyheder, fælles markedsføring og formidling af havnenes aktiviteter og faciliteter. Henvendelser vedr. Havnemagasinet FLID & FAKTA og foreningens øvrige tryksager samt salg af annoncer.
Telefon: 2842 5626
E-mail: merete@flidhavne.dk

Tom Elmer Christensen
Specialkonsulent

Henvendelser vedr. sikkerhed, medlemsspørgsmål, vidensdeling og vejledning til havne.
Telefon: 2120 8889
E-mail: tom@flidhavne.dk

Lennart Christoffersen
Miljøkonsulent
Henvendelser vedr. miljø- og klapsager, by-pass, medlemsspørgsmål, sagsbehandling, og FLIDs konsulenttjeneste (myndighedsansøgninger m.m.)
Telefon: 4075 9081
E-mail: lennart@flidhavne.dk

Anna-Grethe Madsen
Administration og faktura  
Henvendelser vedr. faktura, kursusadministration, Danmarkskortbestilling og adresseændringer.
Telefon:  5149 0742
E-mail: administration@flidhavne.dk

Hans Jørgen Kallehauge
Havneteknisk konsulent
Henvendelse for havnefaglig og teknisk sparring til igangværende eller kommende havnebygprojekter.
Telefon: 5149 0542
E-mail: hansjorgenflid@icloud.com

Sofie Bech
Studentermedhjælper
Henvendelse for redigering af havneguide.dk og leverandørnetværket og vidensbanken på flidhavne.dk m.m.
E-mail: sofie@flidhavne.dk

Projekt Vild med Vand-kontakt i FLID:

Jesper Højenvang
Telefon: 3052 8738
E-mail: info@vildmedvand.dk