Læs Vogelsangs kampagne for miljørigtige tømningsanlæg: Det rene vand fra Vogelsang bragt i Havnemagasinet FLID & FAKTA nr. 2, 2023