Billede tekst:
fra venstre mod højre: Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem og borgmesterkandidat i Sønderborg. Søren Hald, formand for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, Helge Skaar, havnemester i Sønderborg Lystbådehavn, Anni Matthiesen, Venstres turismeordfører, som også er formand for Folketingets Erhvervsudvalg.

Onsdag den 30. juni 2021

Udviklingspotentiale i lystbådehavnene skal udnyttes langt bedre

Ellen Trane Nørby (V), Anni Matthiesen (V) og Foreningen af Lystbådehavne I Danmark havde sat hinanden i stævne i Sønderborg Lystbådehavn for at drøfte lystbådehavnenes udvikling og potentialer, men også det stigende bureaukrati og tiltagende myndighedskrav, der gør det særdeles vanskeligt at lave selv mindre tiltag i en havn som f.eks. at udlægge et par ekstra bådpladser.

I det sønderjyske farvand ligger en perlerække af driftige lystbådehavne, velbesøgt af udenlandske lystsejlere, landturister og et aktiv for det lokale erhvervsliv og byerne omkring. Under Corona har de to politikere sammen med andre folketingspolitikere fra Sønderjylland været meget aktive med at finde løsninger for at få udenlandske bådejere til Danmark.

Havnene ligger centralt i et ideelt sejlerfarvand og tiltrækker hvert år sejlerturister fra Norden, Tyskland og Holland og målt på overnatninger lægger mere end 14.000 sejlere hvert år til i havnene i Sønderborg området. Derudover er der i dag mangel på bådpladser, ligesom havnene er udflugtsmål for et stigende antal landturister samt nye aktive på vandet som f.eks. standup padlere.

”Men der er potentiale for meget mere og den medvind havnene i øjeblikket oplever skal udnyttes. Vi ser gerne, at det bliver nemmere at drive og udvikle vores lystbådehavne. I dag tager det måske 3-6 år at få tilladelse til at lave en havneudvidelse, og det koster flere millioner kroner i udgifter til rådgivere, at levere de oplysninger, som myndighederne i stigende grad stiller krav om”, udtaler Søren Hald, formand for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, der repræsenterer 287 lystbådehavne og marinaer i Danmark.

“Vores lystbådehavne er en aktiv del af vores turisterhverv. Derfor har Corona-nedlukningen af vores grænser også været en stor udfordring. Havnene tiltrækker hvert år danske såvel som udenlandske turister og lægger kaj til omkring en million overnatninger. Og der er potentiale for vækst, hvis der kan findes politisk opbakning til at fjerne mange af de bureaukratiske og ofte uforståelige regler, der hindrer udvikling, udvidelser, udgravninger mm. Og så skal kommunerne også agere mere erhvervsvenligt og ikke forskelsbehandle havnene” siger Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem og borgmesterkandidat i Sønderborg.

”Som Venstres turismeordfører er det en fornøjelse at komme rundt i landet og møde repræsentanter fra de forskellige brancher og få indsigt i de udfordringer, som de har i deres hverdag. Onsdagen bød på besøg på lystbådehavnene i Sønderborg og Høruphav, hvor der især var fokus på de udfordringer og administrative krav, som der er til havnene, når de ønsker flere bådpladser eller anden form for udvikling. Dette er ikke holdbart og noget af det, som jeg ønsker at se nærmere på, når vi starter det nye folketingsår” udtaler Anni Matthiesen, Venstres turismeordfører, som også er formand for Folketingets Erhvervsudvalg.

For yderligere information, kontakt venligst

Søren Hald, formand for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, tlf. 2260 7999, mail: formandflid@gmail.com

FAKTA

Havnene har en stor betydning for turismen og det lokale handelsliv. Hvert besætningsmedlem bruger i gennemsnit 800 kr. i døgnet – bl.a. på shopping og restaurantbesøg.