Dansk Miljørådgivning A/S - DMR

Dansk Miljørådgivning (DMR) hjælper havne, sejlklubber og virksomheder med oprensning og klapning

DMR er forkortelsen for Dansk Miljørådgivning, der tilbyder professionel og løsningsorienteret miljørådgivning inden for oprensning og uddybning af havne og sejlrender, som led i den løbende vedligeholdelse og udvikling.

Vi har erfaring med at hjælpe med ansøgninger om klaptilladelser i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og krav. Det er Miljøstyrelsen, der behandler ansøgninger og meddeler klaptilladelser, eller en nyttiggørelsestilladelse på land og den procedure kan vi hjælpe havnen med

DMR kan bl.a. tilbyde følgende ydelser inden for klapning, uddybning og oprensning:

 • Vurdering af behovet for analyser og økonomi.
 • Udarbejdelse af prøvetagningsplan og analyseprogram til Miljøstyrelsen.
 • Udtagning og analyse af sedimentprøver via flåde eller dykkere.
 • Ansøgning om klaptilladelse.
 • Tilladelser til optagning af bundmaterialer.
 • Tilladelser til klapning, bypass eller nyttiggørelse, også i Natura2000 områder.
 • Tilladelse til midlertidigt oplag i omlæsseplads for bundmateriale.
 • Miljøgodkendelse af havnesedimentdepoter.
 • Forslag til bortskaffelse af bundmaterialer på land.
 • Eventuelle geotekniske undersøgelser offshore eller i laboratorium.
 • VVM-screeninger og vurderinger.

DMR hjælper med tilladelser fra relevante myndigheder

DMR har stor erfaring med disse typer af opgaver, og har løbende en tæt dialog med de relevante myndigheder. Vi besidder stor indsigt i de relevante retningslinjer og nyeste ansøgningsprocedurer.

Vi kan derfor tilbyde et skræddersyet forløb, hvor vi udarbejder et fyldestgørende ansøgningsmateriale, som i høj grad repræsenterer den aktuelle drift for netop jeres opgave. Vi står også gerne for den primære dialog med myndigheden, og vil desuden kunne facilitere kontakten til et sedimentdepot, hvis materialet viser sig at være væsentligt forurenet.

Stort branchekendskab

Vores branchekendskab gør, at vi kan nøjes med en telefonsamtale eller to, og derfra driver vi opgaven, indtil I har fået de nødvendige tilladelser.

Bemærk det generelt kræver en uddybningstilladelse fra Kystdirektoratet, hvis der skal graves dybere end til den officielle vanddybde. Tilsvarende betinges en nyttiggørelsestilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis dele af det opgravede materiale skal nyttiggøres.

Det er til gengæld kommunen, der er myndighed, hvis man ønsker at flytte rundt på havbundsmateriale inden for en havns dækkende værker uden brug af klaptilladelse.

Hvis ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, er sagsbehandlingstiden oftest minimum 9 måneder. Sagsbehandlingstiden kan tage længere tid, så derfor bør ansøgningen sendes i god tid.

Tøv ikke med at kontakte os med spørgsmål

Vi er bredt repræsenteret og du kan kontakte os på vores kontorer i hele landet her.

Vi håber, at dette har vakt jeres nysgerrighed og vi glæder os til at hjælpe dig med den næste opgave.

 

 

 

Video
Kampagner
Kategorier:
Dansk Miljørådgivning A/S - DMR - Logo
Kontakt information
Produkter

Prøvetagningsplan
Analyseprogram
Udtagning og analyse af sedimentprøver
Ansøgning om tilladelse til klapning, bypass, nyttiggørelse, også i Natura 2000-områder
VVM-screeninger og vurderinger
Geotekniske undersøgelser offshore eller i laboratorium
m.fl.

Referencer

Thyborøn Havn
Hvide Sande Havn
Thorsminde Lystbådehavn
Drejø Havn
Borgmesterhavnen
Ringkøbing Havn
Stauning Havn Skjern
Odense Havn