Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Vores eksperter i LE34´s offshore-afdeling kommer fra det tidligere Nellemann Survey, som i dag er lagt ind under LE34, og har mere end 25 års erfaring med komplekse præcisionsmålinger både under og over vandet i nogle af Danmarks største havne. LE34´s offshore-afdeling tilbyder blandt andet søopmåling med både single-beam og multi-beam ekkolod.

Søopmåling udføres fra egen 17 fods opmålingsbåd, der pga. sin lille størrelse kan komme rundt i selv små passager. Båden transporteres på trailer, så vi hurtigt og økonomisk kan komme frem til alle afkroge af landet.

Multi-beam opmåling forgår med LE34’s eget ekkolod, som er et højkvalitets Reson SeaBat T20-P, der kan måle med op til 400kHz. Denne form for opmåling giver et meget detaljeret billede af havbunden, og det vil her være muligt at finde sten, vrag eller andre genstand på havbunden som kan være til fare for skibstrafikken. Det vil ligeledes være muligt at lave en volumenberegning eksempelvis for at finde ud af hvor meget sandflugt man har i havnen eller sejlrenden.

Herudover kan vi udføre single-beam søopmåling med en lille lavtgående RIB. Denne er specielt velegnet til opmålinger af søer og havneområder med relativ lavt vand eller vanskelige adgangsforhold, her kan vi lave målinger helt indtil 0,5 meters vanddybde.

Med undervandsscanninger kan vi få et hurtigt og effektivt indblik i bundforholdene i havnen og identificere deformationer, skader eller korrosion på anlæg, som ellers ikke ville være kendt. Hidtil har den type undersøgelser krævet en dykker, hvilket er en kostbar og tidskrævende metode. Ved en undervandsscanning kan vi indkredse kritiske områder, som derefter kan undersøges nærmere med en detailscanning.

Undervandscanningen udføres med vores multi-beam ekkolod som vil være tiltet 45° hvormed vi kan lave målinger helt op til vandoverfladen.

Udover måling af vanddybder med både single- og multi-beam kan LE34 også tilbyde opmåling med analoge seismisk profiler, magnetometer, kabelsøgningsudstyr, Side Scan Sonar osv.

Droneopmåling til havneudvikling

Vores specialbyggede droner indsamler effektivt data om havneanlæg, så vi kan levere detaljerede modeller over store arealer med kort varsel. Planlægningen af vedligeholdelse og udbedring af bolværk, broer, moler og bygninger bliver kvalificeret af præcise, digitale 3D-modeller, som indeholder alle de oplysninger, man har behov for.

Droneopmålinger benyttes også til projekteringsgrundlag og giver værdi som idéoplæg til nye projekter. LE34´s offshore-afdeling har stor erfaring med rådgivning om planlægning og udvikling af havneområder, således at det er muligt at få overblik over muligheder og begrænsninger på arealerne. Eksempelvis er en droneopmåling velegnet til at simulere fremtidige klimatilpasninger med stigende havniveau og hyppigere stormflodshændelser.

Kampagner
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Produkter

Landmåling, Søopmåling, Dronemålinger til havnekort, ROV TV-inspektion af havneanlæg