Ny havnefoged til Roskilde Havneselskab A.m.b.a.

Da vores nuværende havnefoged har besluttet at gå på pension med udgangen af september i år, søger vi en serviceorienteret og energisk havnefoged, der kan være med til at fortsætte udviklingen af Roskilde Havn, med henblik på at blive en af de mest veldrevne og attraktive lystbådehavne i Danmark.

Havnen drives som et andelsselskab med en bestyrelse på 6 medlemmer samt en fuldtidsansat havnefoged, to havneassistenter og en bogholder – alle på deltid. Der tilknyttes sommer-vikar-hjælp efter behov.

Havnen er beliggende i bunden af Roskilde Fjord – og rummer en række øvrige aktive interessenter – bl.a. Vikingeskibsmuseet, Restaurantskibet Sagafjord, roklubben, sejlklubben, cafeer, restauranter og Roskilde Oplevelseshavn.

Havnen danner ramme om en vigtig og væsentlig del af byens liv og udendørs aktiviteter.

Havnen er netop udvidet med 61 nye bådpladser. Til trods for udvidelsen står der stadig mere end 150 på venteliste for at få en bådplads. Antallet af bådpladser/andelshavere er 371. Havnens besøges årligt af mere end 1.200 gæstesejlere.

Primære arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver bliver bl.a. at:

 • Drive en moderne og effektiv havn i samarbejde med bestyrelsen, havnens personale og en god portion frivillig arbejdskraft, der leveres af en række andelshavere.
 • Lede de daglige driftsopgaver, så havnen til stadighed fremstår attraktiv og brugervenlig for nuværende og kommende andelshavere samt gæster.
 • Udvikle dialogen med havnens brugere, virksomheder, lejere, gæster, klubber og myndigheder.
 • Implementere og videreudvikle en handlingsplan for en endnu mere sikker havn.
 • Fortsætte med implementeringen af HARBA marina administrationssystem med henblik på at optimere administrationen.
 • Til stadighed opdatere en vedligeholdelsesplan for havnens anlæg.
 • Planlægge havnens aktiviteter, herunder optagning og søsætning af både, udlejning af bådpladser.
 • Administrere det fastsatte budget, styre økonomi og opkrævning i samarbejde med havnens bogholder.
 • Udvikle havnens kommunikation ved hjælp af flere relevante platforme.
 • Rådgive havnens bestyrelse om relevante lov- og myndighedskrav.

Den ideelle kandidat:

 • Er udadvendt, serviceminded og myndig (på den gode måde!)
 • Trives med et spændende og selvstændigt arbejde – med gode muligheder for at sætte dit præg på havnens udvikling og drift – i samarbejde med bestyrelsen.
 • Har ledererfaring og praktiserer en anerkendende og inkluderende lederstil.
 • Er udpræget systematisk og struktureret i sin tilgang til de forekommende udfordringer og arbejdsopgaver.
 • Har indsigt i havnedrift og kendskab til maritime forhold – herunder besejlingsforhold og regler for sejlads.
 • Forstår arbejdsdelingen mellem bestyrelsen, der repræsenterer ejerne af havnen – og havnens personale og administration.
 • Har fod på det administrative arbejde – mestrer IT på brugerniveau.
 • Har kendskab til engelsk og tysk.

Ansættelsesvilkår 

Du refererer i det daglige til Havneselskabets formand. Du vil blive ansat på vilkår, der svarer til vilkårene i Kommunernes Landsforenings gældende overenskomst med Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst.

Stillingen indebærer en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Grundet havnens sæsonprægede aktivitetsniveau er det nødvendigt med en fleksibel tilrettelæggelse af opgaverne. Der må forventes flere arbejdstimer i sommerhalvåret, som kompenseres af færre arbejdstimer i vinterhalvåret.

Tiltrædelse 15. august 2022. Det giver mulighed for at arbejde sammen med den fratrædende havnefoged i ca. 6 uger.

Eventuelle spørgsmål til jobbet kan rettes til ansættelsesudvalgets formand, som er Bjarne Westerberg på telefon 40 52 77 05.

Ansøgning, CV og eventuelle referencer sendes til bjarne@westerberg.it senest den 30. april 2022.