Tusindvis af danskere valgte ferie til søs

Danmarks Statistik har opgjort årets sæsontal for lystbådehavnene i Danmark. Resultatet er 1 mio. gæstebådsovernatninger i 2020. Det er på niveau med sejlsæsonen i det rekordvarme 2018 og 2019. Ud af de 1 mio. overnatninger var 35 pct. udenlandske. De danske gæsteovernatninger voksede med hele 20 pct. Det kompenserede for de manglende norske og svenske sejlere.

“2020 får et overordentligt flot resultat, taget i betragtning af, at sæsonen fik en chokstart. Det var tvivlsomt, om vi kunne få lov at søsætte bådene og komme på vandet. Heldigvis kom bådene i bassinet, og rigtig mange danskere og nye bådejere så store muligheder i ferie til søs,” siger Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og understreger, at det er en positiv udvikling, der smitter af, både på havnene, men også på de små erhverv på og i baglandet.

Der blev i juni sat en stopper for udenlandske sejlere. Men det blev løst med et praktisk dokument udarbejdet sammen med myndighederne, som de udenlandske sejlere skulle udfylde, for at komme ind i landet. Blandt andet kunne de tyske lystsejlere få lov at komme ind i landet, og særligt sidst på sæsonen var der stort besøg i havnene af vore trofaste gæster sydfra.

Hvad angår nordmændene og svenskerne, var de mere tilbageholdende af flere gode grunde, hvilket mærkes i især de nordjyske havne.

“Det er glædeligt for os, at så mange danskere valgte at prøve kræfter med det blå Danmark. Mange i den yngre generation har taget vandsport og familiesejlads til sig, aldrig er der blevet solgt så mange både og vi mærker en stor efterspørgsel på bådpladser, især omkring byerne,” siger Jesper Højenvang og slutter: ”Nu handler det om, at vi i branchen arbejder på at udnytte den store interesse for at komme på vandet strategisk, så der skabes en langvarig og blivende effekt.

Oversigt over overnatninger i lystbådehavne:

2017: 909.300
2018: 1.057.787
2019: 1.005.442
2020: 1.005.630

Oversigt over de enkelte landes fald/stigning i overnatninger i 2020 i forhold til 2019:

Danmark: +32 %
Tyskland: – 18%
Norge: – 38%
Sverige: – 41%