Om Sikker Havn certificering

Danske havne kan opnå en certificering som Sikker Havn. Den gælder for en 3-årig periode, hvorefter havnen skal re-certificeres. Formålet er at højne sikkerheden i den enkelte lystbådehavn, for havnens brugere og gæster.

Krav til certificering

For at opnå en sikkerhedscertificering skal havnen:

  • Opsætte rednings- og sikkerhedsudstyr jf. Sikker Havn anbefalingerne.
  • Udfylde en ansøgningsformular, der angiver, hvilke Sikker Havn-anbefalinger der følges. Visse er obligatoriske (O), og andre er ideelle (I). For at opnå en certificering skal alle obligatoriske anbefalinger som min. følges.
  • Udarbejde og indsende en plan for, hvorledes udstyret efterses og kontrolleres samt datoer herfor, herunder hvem der er ansvarlig for at vedligeholdelsesinstruktioner følges. Tjekliste og ansvar – Sikker Havn
  • Udarbejde og indsende en plan for, hvordan havnens brugere informeres om brugen af udstyret.

Ovennævnte dokumenter indsendes til FLID’s sekretariat. Det vurderes herefter om kravene er opfyldt. Er det tilfældet, modtager havnen som bevis på certificeringen følgende:

  1. Et certifikat, hvor det bl.a. fremgår, hvilke anbefalinger havnen følger.
  2. Et flot Sikker Havn-flag til opsætning på havnen.
  3. Et certificeringslogo, som kan benyttes på brevpapir, hjemmeside og i markedsføring af havnen m.m.

Ansøg om at blive Sikker Havn certificeret

Når havnen er klar til at blive certificeret udfyldes denne:

Ansøgningsformular

Få hjælp af en Sikker Havn vejleder

For flere havne kan det være en længere proces at klare en Sikker Havn certificering på egen hånd. Derfor har FLID uddannet seks Sikker havn vejledere, der kan være til hjælp i havnens arbejde henimod en certificering.

Her fortæller formand fra Veddelev Lystbådehavn, Frank Høyer, hvordan havnen fik hjælp af Sikker Havn vejleder, Dan Cort Jørgensen.

Læs mere her om, hvordan I kan benytte jer af en Sikker Havn vejleder