Det skal en certificeret Sikker Havn leve op til

På baggrund af praktiske test og erfaringer er der via projekt Sikker Havn udarbejdet en række anbefalinger, der kan højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark opfordrer landets lystbådehavne til at følge anbefalingerne til, hvad der skal være af udstyr for at blive certificeret Sikker Havn, hvor udstyret skal placeres, og hvordan det skal mærkes. Sker det, opnås en ensartethed havnene i mellem og genkendelighed for sejlerne, som kan føle større tryghed.

Film om, hvordan Veddelev Lystbådehavn i Roskilde Fjord blev Sikker Havn certificeret

Plan for vedligeholdelse og kontrol

For at blive certificeret Sikker Havn skal der vedlægges en plan for vedligeholdelse og kontrol af redningsudstyret, og der skal også vedlægges en plan for hvordan de daglige brugere og havnens gæster informeres om anvendelse af redningsudstyret.

Projekt Sikker Havn indeholder desuden en tjekliste for kontrol af sikkerhedsudstyret og anbefalinger til information til brugerne.

Dem kan I downloade her: Tjekliste og ansvar – Sikker Havn

Anbefalinger til danske lystbådehavne

For at se Sikker Havn anbefalingerne til de danske lystbådehavne, kan du downloade folderen med kriterierne her: