Det skal en certificeret Sikker Havn opfylde

På baggrund af praktiske afprøvninger og erfaringer er der via projekt Sikker Havn udarbejdet en række anbefalinger, der kan højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark opfodrer landets lystbådehavne til at følge anbefalingerne til, hvad der skal være af udstyr for at blive certificeret Sikker Havn, hvor udstyret skal placeres, og hvordan det skal mærkes. Sker det, opnås en ensartethed havnene i mellem og genkendelighed for sejlerne, som kan føle større tryghed.

Læs folderen med Sikker Havn anbefalingerne (PDF)

For at blive certificeret Sikker Havn skal der vedlægges en plan for vedligeholdelse og kontrol af redningsudstyret, og der skal også vedlægges en plan for hvordan de daglige brugere og havnens gæster informeres om anvendelse af redningsudstyret. FLID har udarbejdet en kort vejledning, som i efteråret 2021 vil blive suppleret med et idekatalog til informationsaktiviteter, der kan tiltrække mange mennesker, der får set redningsudstyret i funktion. Indsatsen vil også blive suppleret med små videofilm.

Læs Sikker Havn – Plan for kontrol af sikkerhedsudstyr og information til brugerne Checkliste og ansvar – Sikker Havn

Bestil folderen med Sikker Havn anbefalingerne