Til brugerne: Kan du bruge havnens redningsudstyr?