Instruks i brugen af redningsudstyr

Som led i Projekt Sikker Havn er der udarbejdet en instruks. Instruksen, der er i A-4 størrelse er lamineret og UV-bestandig. Det anbefales, at placere instruksen på redningsposten oven på brandskabet eller montere den direkte på standeren. Instruksen er obligatorisk for havne, der ønsker at bliver Sikker Havn-certificeret. Instruksen findes i to versioner. En version til havne, der har en hjertestarter, og en version til havne uden hjertesrtater.

Bestil instruktionsskilte