Temaet for Havneledelse 1 var god projektledelse – og deltagerne blev klædt på til nogle de udfordringer som havnelederen står overfor, når både de små og rigtig store projekter skal gennemføres

God forberedelse – en hjørnesten i projektledelse
 
12 havneledere og -medarbejdere fra hele landet deltog i FLIDs kursus Havneledelse 1, der fandt sted den 22. november. Igen lagde Fænø Park i Middelfart gode rammer om en spændende dag med faglig sparring, teori, praktiske øvelser og stor spørgelyst blandt deltagerne. 
 
Havneledelse 1 med fokus på projektledelse er relevant for mange havneledere på forskellige niveauer. Kurset bød på både teoretisk og praktisk undervisning i projektledelsesværktøjer, der ruster havnelederen i enhverdag, hvor de politiske processer kan være svære at gennemskue. 
 
”Sørg for at forstå havnens interessenter, sæt jer ind i kulturen og kend din ledelsesplatform, allerede før I starter projekterne op”, lød opfordringen fra underviser Torben Højbjerg, der uddyber: ”Havneverdenen er speciel, og lederen af havnen navigerer ofte i en kompleks virkelighed med forskellige brugergrupper, politiske  processer, skiftende bestyrelser og nye krav om teknologi og måder at drive havn på”.
 
Flere erfarne havneledere var med på kurset til glæde for de nye ansigter, der sugede ind af deres erfaringer med at håndtere de politiske processer og om, hvordan de ’støber’ en platform før projektet starter.
 
Bettina Jane Nielsen fra Egense Sejlklub fortæller således:
”De to undervisere, Torben og Kenneth, underviste på en måde, så vi umiddelbart alle gik hjem med noget nyt i bagagen. Og jeg fik endnu engang mange nye netværks-kontakter med hjem. Og jeg havde nogle gode erfaringssnakke, der kan omsættes til den daglige drift”.
 
Har I spørgsmål til FLIDs kurser – kontakt os gerne i FLIDs sekretariat på
Telefon: 4345 4360 eller E-mail: info@flidhavne.dk