Kursus i brand, sikkerhed og redning

Navn på havnen, der ønsker at booke kurset
Til denne mailadresse sendes kvittering, tilbud, pris m.m.

Vi ønsker følgende moduler:

Du har valgt: 5

(Udfyldes kun hvis I ønsker flere end 16 personer).

Vi kontakter jer på baggrund heraf med en pris.

Afholdelse

(Skriv ønsket uge eller dato)
Rabat: Pris ved afvikling af alle tre moduler samme dag: 11.000 kr. (maks. 16 pers) Afhængig af antal moduler, afstand m.m. kan der tillægges transportudgifter.

Betingelser

Tilmelding til kurset er bindende fra det tidspunkt der er indgået endelig aftale om afvikling heraf, og vil blive fulgt af faktura der sendes til havnen. Skriftlig afmelding refunderes således: Ved afmelding indtil 3 uger før afviklingsdatoen refunderes beløbet 100%. Ved afmelding indtil 2 uger før afviklingsdato refunderes 50% af beløbet. Ved afmelding af deltagelse senere end 2 uger før afviklingsdato foretages der ikke refusion.
Du vil modtage en bekræftelse på den mailadresse, du har angivet. Du vil herefter blive kontaktet så vi kan træffe endelig aftale.

Spørgsmål? Kontakt venligst Henning Suhr, telefon: 2434 6220, eller e-mail: vandogliv@gmail.com