Praktiske tips og viden om bundmaling                                                                                                            

Ny kampagne fra Miljøstyrelsen giver gode råd og praktiske tips til, hvordan du får mest gavn af bundmalingen og samtidig beskytter miljøet og dig selv.

Næsten al bundmaling indeholder giftstoffer, der begrænser, at rurer, alger, muslinger og krebsdyr gror fast på fartøjet. Begroning er et irritationsmoment for fritidssejlere – især hvis man dyrker kapsejlads. Det nedsætter hastigheden og øger brændstofforbruget.

Selv om bundmalingen er rettet mod bestemte organismer, er giftstofferne også til skade for havmiljøet og for dit helbred, hvis bundmalingen ikke håndteres rigtigt.

Miljøstyrelsens kampagne om bundmaling fortæller om retningslinjerne for arbejdet med bundmaling og består bl.a. af en folder, der fra uge 18 uddeles på havnekontorer over hele landet. I den finder du en række praktiske tips til korrekt påføring, vedligeholdelse og afrensning af bundmaling.

Derudover kan du på Miljøstyrelsens hjemmeside finde mere information om love og regler for bundmaling til fritidsbåde, og du kan se listen over de bundmalinger, der er lovlige.

DOWNLOAD Miljøstyrelsens folder her – “10 ting du skal vide om bundmaling”

Viden om bundmaling  – Læs mere her: www.mst.dk/bundmaling

Lovlig bundmaling
Bundmaling med biocider skal godkendes af Miljøstyrelsen. Før godkendelsen vurderer Miljøstyrelsen, om den pågældende bundmaling er sikker for mennesker og miljøet, når man følger instrukserne på etiketten.

Kravet om godkendelse har medført, at nogle bundmalinger ikke længere er lovlige at forhandle og anvende – men i nogle tilfælde kan de desværre fortsat findes i butikkerne.

For at lette overblikket har Miljøstyrelsen udarbejdet en liste over bundmaling der lovligt må bruges

Se oversigten over lovlig bundmaling

Har du spørgsmål til kampagnen, kan du henvende dig til Miljøstyrelsens hotline på biocideshelpdesk@mst.dk

Foto: Miljøstyrelsen