A1 Consult - Havneingeniør

A1 Consult tilbyder kvalificeret og uafhængig rådgivning i alle eller dele af projektets faser fra idé til drift.

I idéudviklings- og planlægningsfasen samarbejdes med kunden om udvikling af ideer, der gennemføres konceptdesign, og endelig skabes overblik over proces, tidsplan og totaløkonomi i projektet. Med udgangspunkt i projektet høres relevante myndigheder for endelig godkendelse, og der gennemføres skitse- og detailprojektering som grundlag for anlægsoverslag og udbud.

Udbud og kontrahering gennemføres på basis af designet og afhængigt af kundens ønsker foretages alt fra prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsdokumenter, tilbudsvurdering til kontraktforhandlinger og udfærdigelse af kontrakt.

I udførselsesfasen håndteres entreprisekontrakter samt ledelse af udførelsesprocessen herunder tilsynet med udførelsen frem til aflevering.

I driftsfasen gennemføres tilstandsvurderinger, som giver overblik over anlæggets tilstand og restlevetid. Der kan suppleres med en vedligeholdelsesplan der giver overblik over vedligehold og renoveringsopgaver indenfor de kommende 5 år. Med udgangspunkt her i gennemføres nødvendige renoverings- og reparationsprojekter.

A1 Consult har også et bredt kendskab til ansøgning af tilskudsmidler.

For yderligere information, se www.a1consult.dk

Kampagner
A1 Consult - Havneingeniør
Produkter

Rådgivende Ingeniør, Havne og vandbygning, Udvidelse og renovering, Design af nybygning og ombygning, Skitseprojekt, myndighedsprojekt, detailprojekt, udbud og tilsyn, Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan, Tilskudsansøgninger, Havnesikring inkl. uddannelse, Kajanlæg, Moleanlæg, Pæle

Referencer
Ballen Færgehavn (2012-2014)
Århus Sejlklub, Ny Brygge (2011)
Juelsminde Havn og Marina, Ny Østhavn (2010-2011) 
Udbyhøj Nord, Ny Lystbådehavn (2009-2012)
Esbjerg Strandpromenade (2007-2010)
 
For yderligere information, se http://www.a1consult.dk