A1 Consult - Lindø
A1 Consult - Sælvig Samsø
A1 Consult - Skovshoved
Horsens Havn

A1 Consult tilbyder kvalificeret og uafhængig rådgivning i alle eller dele af projektets faser fra idé til drift.

I idéudviklings- og planlægningsfasen samarbejdes med kunden om udvikling af ideer, der gennemføres konceptdesign, og endelig skabes overblik over proces, tidsplan og totaløkonomi i projektet. Med udgangspunkt i projektet høres relevante myndigheder for endelig godkendelse, og der gennemføres skitse- og detailprojektering som grundlag for anlægsoverslag og udbud.

Udbud og kontrahering gennemføres på basis af designet og afhængigt af kundens ønsker foretages alt fra prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsdokumenter, tilbudsvurdering til kontraktforhandlinger og udfærdigelse af kontrakt.

I udførselsesfasen håndteres entreprisekontrakter samt ledelse af udførelsesprocessen herunder tilsynet med udførelsen frem til aflevering.

I driftsfasen gennemføres tilstandsvurderinger, som giver overblik over anlæggets tilstand og restlevetid. Der kan suppleres med en vedligeholdelsesplan der giver overblik over vedligehold og renoveringsopgaver indenfor de kommende 5 år. Med udgangspunkt her i gennemføres nødvendige renoverings- og reparationsprojekter.

A1 Consult har også et bredt kendskab til ansøgning af tilskudsmidler.

Kampagner
Kategorier:
A1 Consult - Havneingeniør
Produkter

Rådgivende Ingeniør
Havne og vandbygning
Udvidelse og renovering
Design af nybygning og ombygning
Skitseprojekt
Myndighedsprojekt
Udbud og tilsyn
Tilstandsvurdering
Vedligeholdelsesplan
Tilskudsansøgninger

Referencer

Skovshoved Havn – Havneudvidelse
Horsens – renovering af inderhavnen
Samsø Kommune – renovering af Sælvig Havn
Ballen Færgehavn (2012-2014)
Juelsminde Havn og Marina, Ny Østhavn (2010-2011)
Udbyhøj Nord, Ny Lystbådehavn (2009-2012)
Esbjerg Strandpromenade (2007-2010)