FLIDs bestyrelse

FLID dækker samtlige landsdele, hviket også afspejles i bestyrelsens sammensætning:

Formand 
Søren Hald 
Irisvej 21
8260 Viby J
Tlf. 2260 7999
Email: [email protected] 

Bestyrelsesmedlem 
Jesper Tjott
Skovshoved og Hellerup Lystbådehavn
Tlf. 2630 2611
E-mail: [email protected]

Sekretær 
Birger Isaksen
Sæby Havn 
Havnekontoret 
Havnen 11 9300 Sæby 
Tlf: 3113 1059 
Email: [email protected]

Bestyrelsesmedlem
Kenneth Højlund Jensen
Køge Marina
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Tlf. 2042 1689
E-mail: [email protected]

Bestyrelsesmedlem
Anders Dahl
Augustenborg Yachthavn
Langdel 6
6440 Augustenborg
Tlf. 7447 1562 / 2014 1562
E-mail[email protected] 

Bestyrelsesmedlem 
Finn Mortensen
Kolding Lystbådehavn
Tlf. 29 33 60 44
E-mail: [email protected]

Suppleant (ejerrepræsentant)
Henrik Svenningsen
Skive Søsportshavn
Tlf. 22 34 87 99
Email: [email protected]