Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Idrættens Hus
2605 Brøndby
Tlf.:  4345 4360   
Email: [email protected]

Medarbejdere i FLID:

Jesper Højenvang, Direktør
Henvendelser vedr. projekter, medlemsspørgsmål, sagsbehandling, miljø- og klapsager, kollektive forsikringer og FLIDs konsulenttjeneste (myndighedsansøgninger, visionsarbejde, havneudvikling m.m.), kurser, seminarer samt havnemesse. 
[email protected]
Tlf.   4345 4360  

Trine Larsen, kommunikations- og webansvarlig. Redaktør for FLID & FAKTA 
Henvendelser om www.flidhavne.dk og www.havneguide.dk, sociale medier, nyheder, fælles markedsføring og formidling af havnenes aktivteter og faciliteter.
Henvendelser vedr. Havnemagasinet FLID & FAKTA og foreningens øvrige tryksager samt salg af annoncer. 
[email protected] 
Tlf. 5055 3594   

Tom Elmer Christensen, specialkonsulent
Henvendelser vedr. sikkerhed, medlemsspørgsmål, vidensdeling og vejledning til havne.
[email protected]
Tlf. 2120 8889

Hans Jørgen Kallehauge, teknisk sparring 
Henvendelse for havnefaglig og teknisk sparring til igangværende eller kommende havnebygningsprojekter. 
[email protected]
Tlf. 5149 0542

Anna-Grethe Madsen, Administration og faktura  
Henvendelser vedr. fakturaer, kursusadministration og adresseændringer.
[email protected]
Tlf.   5149 0742    

Vild med Vand sekretariatet:

Trine Larsen
[email protected]
Tlf. 5055 3594