Sikker Havn – nyt fra projektet

Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

Med den treårige bevilling på 1,5 mio. kr. fra TrygFonden i ryggen er FLID nu godt i gang med udviklingen og arbejdet for projekt Sikker Havn.

2020 – konceptudvikling

FLID er i øjeblikket i gang med at udvikle en model for risikovurdering og en Sikker-Havn vejledning. Det sker bl.a. gennem research af sikkerhedsindsatsen i europæiske havne og efter forbillede i den model, der anvendes til vurdering af badestrande via inddragelse af Dansk Svømmeunions store erfaringer på det område.

Der skal desuden uddannes en række Sikker Havnkonsulenter, der skal medvirke i udviklingen af risikovurderingen og efterfølgende skal stå for at gennemføre risikovurderinger samt vejlede og inspirere havnene til at højne sikkerheden og blive Sikker Havn-certificerede.

Praktisk afprøvning i 7 testhavne

Risikovurderingen testes i 7 havne, som i april udvælges blandt de 50 lystbådehavne, der tidligere har meldt sig som testhavne. Det bliver små og store havne, fordelt over hele landet.

2021 – 2022 udrulning og formidling

Konsulentordningen søsættes og lystbådehavnene kontaktes med tilbud om at få risikovurderet havnen og få hjælp til at blive Sikker Havn certificeret.

Men tøv ikke, hvis I allerede er i gang med at sætte det påkrævede redningsudstyr op. Flere havne er lige nu ved at gøre sig klar til certificering. Skulle udviklingen af det nye koncept medføre lidt ændringer i Sikker Havn-kravene, kan de indpasses, når havnen efter tre år skal recertificeres.

Kampagne overfor havnens brugere

Det hele bakkes op af en kampagne over for havnens brugere og det lokale beredskab, for at udbrede kendskabet til, hvordan redningsudstyret på en havn betjenes og hvad det vil sige, at en havn er Sikker Havncertificeret.

DET SKER I 2020

Konceptudvikling:

  • Risikovurdering og Sikker Havn vejledning
  • Udpegning af syv testhavne
  • Uddannelse af fire risikokonsulenter
  • Opgraderingskit til havnenes eksisterende redningsstiger, fx med lys

DET SKER I 2021 OG 2022

Udrulning:

  • Tilbud om risikovurdering og Sikker Havn vejledning til alle havne
  • Selvcertificering
  • Havneguide.dk viser certificerede havne
  • Kampagne og film om betjening af redningsudstyr til havnens brugere