Tips til en sikker havn – også om vinteren.

Tips til en sikker havn – også om vinteren

Når de fleste både er kommet på land og vintermørket sænker sig over de danske lystbådehavne, skulle vi alle gerne kunne sove roligt – både havnens folk og bådejerne. Der lurer imidlertid nogle potentielle farer på vinterpladsen, som dog kan forebygges relativt nemt, hvis alle bådejere blot følger nogle enkle anvisninger.

Her giver vi dig en orientering, som du kan bringe videre til havnens brugere. Og sørg gerne for at reglerne også fremgår af havnens individuelle ordensreglement.

Elvarmeblæsere i båden – er det en god ide?
Elopvarmning eller opladning fra 230V tilslutning frarådes på det kraftigste, hvis der ikke er nogen til stede ved båden. Særligt elvarmeblæsere er farlige og har forårsaget en del brande. Bemærk, at flere forsikringsselskaber i deres betingelser specifikt undtager ulykker forårsaget af elvarmeblæsere fra dækning. Generelt anbefales det kun at tilladebådejerne at bruge 230V om bord, når de er ved båden.
Tilslutning til 230 v bør kun være tilladt når man er ved båden, og såvel stik som ledning skal være med jord og beregnet til udendørs brug. Brande forårsaget af elvarmeblæsere er ofte uden forsikringsdækning.

Hvilken oplader anbefales til batteriet i båden?
Bådejerne bør anvende en oplader, der er beregnet til maritimt brug af den elektroniske type, som selv slår fra, når batteriet er fuldt opladt. Der bør ikke anvendes en almindelig hobbylader. Batterierne oplades inden båden tages på land og der slukkes for 12V hovedafbryderen.

Må bådejerne bruge almindelige indendørskabler og stik?
Man bør ikke tillade bådejerne at anvende almindelige indendørskabler og stik som forlængerledning. Ledningerne skal være tykke og såvel stik som ledning skal være med jord og beregnet til udendørs brug.

Hvordan minimeres ulykker mht. opbevaring af brændstof? 

Benzin
Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Dette er et lovkrav. Der er desværre set eksempler på, at gasser fra fyldte eller halvfyldte benzintanke har sat både i brand i vintermånederne. Løse tanke og reservedunke tages med hjem. Det anbefales også bådejerne at fjerne øvrige brændbare væsker fra båden, såsom fortynder, maling m.m.

Diesel
Bådens dieseltank bør fyldes helt op for at forebygge, at der danner sig brandfarlige dampe. Dette skulle efter sigende også begrænse udviklingen af ”dieselpest”, der kan dannes, hvis der er store mængder ilt tilstede i tanken.

Gas
Det anbefales, at fjerne alle gasflasker fra båden om vinteren. De skal formentlig fyldes op alligevel. Dette er samtidig en god anledning til at få efterset slanger og installationen. Hvis slangerne krakelerer når de bukkes – så skift dem.